Kopalnia Ogorzelec Polityka jakości – Kopalnia Ogorzelec
Polityka jakości

Podstawowym celem Spółki jest zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań naszych klientów poprzez wytwarzanie najwyższej jakości kruszyw drogowych, budowlanych i kolejowych.

Nasza działalność jest ukierunkowana na klienta, dlatego w codziennej pracy opieramy się na:

ZORIENTOWANIU NA KLIENCIE
Monitorujemy rynek, wysłuchujemy głosu klientów i wspólnie dążymy do rozwiązywania pojawiających się wyzwań. Na co dzień dokładamy wszelkich starań, aby w pełni  i terminowo realizować zamówienia.

WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTÓW
Amfibolit – skała, która łączy w sobie uniwersalność zastosowań i najwyższe parametry fizyko-mechaniczne stanowi bazę naszej produkcji. Jakość kruszyw oraz ciągły nadzór procesu produkcji stanowią najlepsze referencje dla klientów i definiuje podstawy ekonomicznego powodzenia Spółki. Jednocześnie prowadzimy działania organizacyjne i inwestycyjne minimalizujące wpływ naszej działalności na środowisko naturalne i najbliższe otoczenie.

CIĄGŁYM DOSKONALENIU
Doskonalimy nasze produkty, nieustannie kontrolujemy wyroby oraz modernizujemy park maszynowy w celu zapewnienia stałej, wysokiej jakości produktów. Szkolimy pracowników i podnosimy ich świadomość, aby wiedzieli jak ważny wpływ niesie ich praca na końcowy wynik Spółki.

Zobowiązujemy się do spełniania mających zastosowanie wymagań oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

 

Pełne zrozumienie celów Polityki Jakości oraz zaangażowanie pracowników w ich utrzymanie i doskonalenia daję podstawę do osiągnięcia wyznaczonych celów oraz rozwoju Spółki.
Kierownictwo Spółki przyjmuje powyższą Politykę Jakości i odpowiada za jej realizację.

reazliacje
Realizacje
z użyciem kruszywa
oferta
Nasza
oferta handlowa
spolka
Poznaj
naszą spółkę

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „OGORZELEC” Sp. z o.o. jest beneficjentem środków unijnych przyznanych w ramach projektu DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY.

  • Program operacyjny: PIOR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
  • Działanie: Dotacje na kapitał obrotowy
  • Cele projektu – dofinansowanie kapitału obrotowego w związku z COVID-19
  • Planowane efekty – utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
  • Wartość projektu - 118.547,46 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich – 100 %