Kopalnia Ogorzelec Oferta kruszyw – Kopalnia Ogorzelec
Oferta kruszyw

Kruszywa wg PN-EN 12620+A1:2010
„Kruszywa do betonu”

Kruszywo 2 – 5 mm kliknij aby zobaczyć produkt
Kruszywo 4 – 8 mm kliknij aby zobaczyć produkt
Kruszywo 2 – 8 mm kliknij aby zobaczyć produkt
Kruszywo 8 – 16 mm kliknij aby zobaczyć produkt
Kruszywo 16 – 22 mm kliknij aby zobaczyć produkt

 

Kruszywa wg PN-EN 13043:2004
„Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”

Kruszywo 0 – 2 mm kliknij aby zobaczyć produkt
Kruszywo 2 – 5 mm kliknij aby zobaczyć produkt
Kruszywo 4 – 8 mm kliknij aby zobaczyć produkt
Kruszywo 8 – 11 mm kliknij aby zobaczyć produkt
Kruszywo 11 – 16 mm kliknij aby zobaczyć produkt
Kruszywo 16 – 22 mm kliknij aby zobaczyć produkt
Kruszywo 4 – 31,5 mm  

 

Kruszywa wg PN-EN 13242+A1:2010
„Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

Kruszywo 0 – 31,5 mm  
Kruszywo 0 – 63 mm  
Kruszywo 31,5 – 63 mm  

 

Kruszywo wg PN-EN 13450:2004
„Kruszywa na podsypkę kolejową”

Kruszywo 31,5 – 50 mm kliknij aby zobaczyć produkt

 

W ofercie posiadamy również kruszywa płukane:

Kruszywo 2 – 5 mm kliknij aby zobaczyć produkt
Kruszywo 2 – 8 mm kliknij aby zobaczyć produkt
Kruszywo 4 – 8 mm kliknij aby zobaczyć produkt
Kruszywo 8 – 11 mm kliknij aby zobaczyć produkt
Kruszywo 8 – 16 mm kliknij aby zobaczyć produkt

 

Naszym Klientom organizujemy spedycję kruszyw na terenie całego kraju, zarówno transportem samochodowym, jak i kolejowym. Posiadamy własną bocznicę kolejową usytuowaną w Kamiennej Górze.

reazliacje
Realizacje
z użyciem kruszywa
oferta
Nasza
oferta handlowa
spolka
Poznaj
naszą spółkę

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „OGORZELEC” Sp. z o.o. jest beneficjentem środków unijnych przyznanych w ramach projektu DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY.

  • Program operacyjny: PIOR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
  • Działanie: Dotacje na kapitał obrotowy
  • Cele projektu – dofinansowanie kapitału obrotowego w związku z COVID-19
  • Planowane efekty – utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
  • Wartość projektu - 118.547,46 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich – 100 %