Kopalnia Ogorzelec Kopalnia Ogorzelec – wydobycie i przemysł.
Witamy

Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się polską firmą dostarczającą kruszywa amfibolitowe na rynek budowlany, drogowy i kolejowy. Spółka rozpoczęła działalność produkcyjną w 1991 roku. Obecnie intensywnie inwestujemy w rozwój Spółki, aby wkrótce stać się nowoczesnym zakładem produkcyjnym, który sprosta najwyższym wymaganiom naszych klientów.

Spółka prowadzi swoją działalność we wsi Ogorzelec (powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie), położonej u podnóża Przełęczy Kowarskiej przy drodze z Kamiennej Góry do Kowar.

Współpracujemy z firmami na rynku lokalnym z Jeleniej Góry, Kowar i Kamiennej Góry oraz z największymi firmami budowlanymi na terenie całego kraju. Nasza elastyczność działania i otwartość na potrzeby klienta sprawia, że jesteśmy w stanie sprawnie zrealizować najtrudniejsze wyzwania logistyczne.

Amfibolit – skała, która łączy w sobie uniwersalność zastosowań i najwyższe parametry fizyko-mechaniczne stanowi bazę naszej produkcji. Jakość kruszyw oraz ciągły nadzór procesu produkcji stanowią najlepsze referencje dla klientów i definiuje podstawy ekonomicznego powodzenia Spółki.

Serdecznie zapraszamy do współpracy. Buduj z nami!

reazliacje
Realizacje
z użyciem kruszywa
oferta
Nasza
oferta handlowa
spolka
Poznaj
naszą spółkę

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o.
w Ogorzelcu
Ogorzelec 116, 58-400 Kamienna Góra
tel./fax 75 74 244 26

ogłasza konkurs ofert

 1. Przedmiot konkursu ofert
  Sprzedaż nieczynnej kopalni amfibolitu Ogorzelec z przeznaczeniem na rekultywację wyrobiska w kierunku leśnym realizowanym poprzez wypełnienie terenu niekorzystnie przekształconego w procesie R5 i R13.
 2. Zainteresowanym konkursem ofert, Sprzedający udostępni nieodpłatnie materiały po uprzednim złożeniu zapytania przez zainteresowany podmiot.
 3. Oferty w formie pisemnej zgodnej z wymaganiami ofertowymi należy składać w Sekretariacie Sprzedającego lub przesłać pocztą na adres Sprzedającego do dnia 10.07.2018 r. do godz. 12.00.
 4. Niniejsze zaproszenie adresowane jest do Oferentów posiadających odpowiednie doświadczenie i potencjał niezbędny do nabycia kopalni.
 5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:
  Prezes Zarządu – Tomasz Starzykiewicz  tel. 75 742 44 26
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo:
  • do zmiany lub odwołania zaproszenia do składania ofert,
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych wśród wszystkich lub wybranych oferentów,
  • uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyn.