Kopalnia Ogorzelec O jakości kruszyw – Kopalnia Ogorzelec
O jakości kruszyw

Kopalnia posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1454-CPR-0016,
wydany przez Ośrodek Certyfikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie w zakresie:

Kruszyw do betonu wg normy PN-EN 12620 + A1 :2010,
frakcje: 2/8 mm; 8/16 mm; 2/5 mm; 5/8 mm; 16/22 mm

Kruszyw do mieszanek bitumicznych i nawierzchni wg normy PN-EN 13043:2004,
frakcje: 0/2 mm; 2/5 mm; 5/8 mm; 8/11 mm; 11/16 mm; 16/22 mm; 4/31,5 mm

Kruszyw na podsypkę kolejową wg normy PN-EN 13450:2004,
frakcje: 31,5/50 mm; 31,5/63 mm

Kruszyw do hydraulicznie związanych i niezwiązanych mieszanek wg normy PN-EN 13242+ A1 :2010,
frakcje: 0/31,5 mm; 0/63 mm; 31,5/63mm

Ponadto, Kopalnia posiada certyfikat potwierdzający, że system zarządzania
jakością spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie:
wydobycie kamienia oraz produkcja i sprzedaż kruszyw naturalnych kruszonych.

reazliacje
Realizacje
z użyciem kruszywa
oferta
Nasza
oferta handlowa
spolka
Poznaj
naszą spółkę