Kopalnia Ogorzelec Kontakt – Kopalnia Ogorzelec
Kontakt

Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży – Agnieszka Zadrożna
Tel.: +48 609 604 636    E-mail: agnieszka.zadrozna@kopalniaogorzelec.com.pl

Kierownik ds. Marketingu i Sprzedaży – Katarzyna Lenio
Tel.: +48 603 031 263    E-mail: sprzedaz@kopalniaogorzelec.com.pl

Kierownik ZKP, Kierownik Laboratorium – Dorota Okupska
Tel.: +48 539 912 770    E-mail: dorota.okupska@kopalniaogorzelec.com.pl

Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego, Kierownik Kopalni – Zdzisław Piksa
Tel.: +48 728 980 995    E-mail: zpiksa@kopalniaogorzelec.com.pl

Dział Energo-Mechaniczny – Adam Skrzypiec
Tel.: +48 603 031 734    E-mail: mechanik@kopalniaogorzelec.com.pl

reazliacje
Realizacje
z użyciem kruszywa
oferta
Nasza
oferta handlowa
spolka
Poznaj
naszą spółkę

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „OGORZELEC” Sp. z o.o. jest beneficjentem środków unijnych przyznanych w ramach projektu DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY.

  • Program operacyjny: PIOR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
  • Działanie: Dotacje na kapitał obrotowy
  • Cele projektu – dofinansowanie kapitału obrotowego w związku z COVID-19
  • Planowane efekty – utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
  • Wartość projektu - 118.547,46 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich – 100 %