Kruszywa na podsypkę kolejową

Kruszywo wg PN-EN 13450:2004

Kruszywa według normy PN-EN 13450:2004 znajdują zastosowanie w budowie torów kolejowych. Są one przeznaczone do stosowania w konstrukcji linii kolejowych, zapewniając ich trwałość i niezawodność.

Gradacje frakcji

Zobacz karty produktu

31,5-50mm

31,5-63mm