Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Kruszywa wg PN-EN 13242+A1:2010

Kruszywa o ciągłym uziarnieniu są wykorzystywane do podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Kruszywa te, charakteryzują się wysoką wytrzymałością i stabilnością, co sprawia, że idealnie nadają się do najtrudniejszych projektów infrastrukturalnych.

Gradacje frakcji

Zobacz karty produktu

0-31,5mm

0-63mm

31,5-63mm