Charakterystyka i eksploatacja amfibolitu w Kopalni Ogorzelec

Amfibolit jest masywną skałą metamorficzną, powstałą w wyniku przeobrażenia skał magmowych i osadowych pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia. Charakteryzuje się on zróżnicowanym
składem mineralogicznym. Dominują w nim przede wszystkim amfibole, plagioklazy oraz niewielkie ilości innych minerałów, takich jak: biotyt, kwarc, epidot, granaty, turmaliny, tytanit i pirokseny.

Cechą charakterystyczną amfibolitu jest ciemnoszara, prawie czarna barwa z lekkim zielonkawym lub niebiesko-zielonym odcieniem. Tekstura amfibolitów jest najczęściej masywna, bezładna, czasem
słabo kierunkowa, a struktura z reguły drobnoziarnista lub bardzo drobnoziarnista. Skała ta ma regularną kostkową łupliwość, co ułatwia jej obróbkę i wykorzystanie w budownictwie.

Obecna eksploatacja amfibolitu w Ogorzelcu prowadzona jest na wzgórzu o rzędnych przekraczających 700 m n.p.m. Wydobywanie surowców skalnych związane jest z prowadzeniem robót strzałowych stosowanych do urabiania złoża materiałami wybuchowymi. Co ważne, złoże to jest jednym z najważniejszych w regionie, dostarczające surowiec o wysokiej jakości do różnych gałęzi
przemysłu. Różnice w wyglądzie nie wpływają na właściwości fizyczne i właściwościach fizycznych amfibolitów, a wynikają z obecności różnych minerałów, które nadają im charakterystyczny wygląd.

Amfibolity budujące złoże Ogorzelec I

Złoże amfibolitu Ogorzelec I położone jest u wschodnich podnóży Karkonoszy i Lasockiego Grzbietu, na bezleśnym wzgórzu o maksymalnej rzędnej 767 m n.p.m. oraz na górze Pliszka o maksymalnej rzędnej 785 m n.p.m. Geograficznie złoże znajduje się w Sudetach Środkowych, znanych jako Wzgórza Bramy Lubawskiej, w strefie silnego wpływu gór wysokich ze średnio zaznaczającymi się wpływami oceanicznymi. Jest to typowe zastoisko chłodu, zacisze śródgórskie, gdzie zima trwa cztery miesiące i kończy się w drugiej dekadzie marca.

Skały amfibolitowe w złożu Ogorzelec I należą do metabazytów jednostki Leszczyńca oraz wtrąceń felzytowych metawulkanitów i gnejsów paczyńskich. Metabazyty potocznie nazywane są właśnie amfibolitami. Amfibolity budujące złoże Ogorzelec I, będące produktem metamorfizmu, wykazują duże zróżnicowanie składu mineralogicznego. W obrębie amfibolitów serii Leszczyńca wyróżnia się kompleksy:

  • intruzywny – z gnejsami hornblendowymi i chlorytowymi oraz amfibolitami i gabrami;
  • intruzywno–wulkaniczny – (seria mieszana – gnejsy, amfibolity i łupki chlorytowe) oraz kompleks wulkaniczny, tj. dajki, efuzywne i ekstruzje (łupki chlorytowe i inne amfibolity).

Całość stanowi prawdopodobnie fragment górnej części kompleksu ofiolitowego, górnodewońskiego. Kompleksy serii Leszczyńca uległy metamorfizmowi hydrotermalnemu i regionalnemu wysokociśnieniowemu. Złoże budują amfibolity epidotowo–aktynolitowe, miejscami zoizytowe, pośród gnejsów chlorytowych i lokalnie hornblendowych.

Amfibolit – niezastąpiony w budownictwie i w architekturze ogrodowej

Jakie jest główne zastosowanie amfibolitu? Amfibolit jest ceniony przede wszystkim za swoją wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne. Dzięki tym cechom znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach budownictwa. Jest wykorzystywany jako kruszywo drogowe, kamień dekoracyjny oraz elementy konstrukcyjne. W architekturze ogrodowej amfibolit używany jest do budowy murków, schodów oraz jako dekoracyjny kamień na ścieżki.

Charakterystyka i eksploatacja złoża amfibolitu „Ogorzelec I”

Tabela podsumowująca:

Parametr

Wartość

Forma złoża

masyw

Sposób eksploatacji

odkrywkowy

System eksploatacji

ścianowy, wielopoziomowe wyrobisko

Data rozpoczęcia wydobycia

2014 rok

Stratygrafia stropu

czwartorzęd

Stratygrafia spągu

prekambr-proterozoik

Powierzchnia złoża

29,37 ha

Głębokość spągu

142 m

Łączne wydobycie w latach 2014-2021

7 059,7 tys. t surowca

Średnie roczne wydobycie w latach 2014-2021

882,5 tys. t

Zasoby przemysłowe w kat. C1+C2 na 31.12.2021r.

22 000 tys. t surowca

Masz pytania odnośnie oferty?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego. Nie chcesz czekać ? Skontaktuj się z nami bezpośrednio

biuro@kopalniaogorzelec.com.pl
75 742 44 26