Klíčem k úspěchu je přizpůsobení

„Ať žiješ v zajímavých časech“ je věta, která se nejčastěji připisuje čínskému přísloví, ale její původ nebyl nikdy zcela potvrzen. V roce 1998 britský politik Joseph Chamberlain ve svém projevu slavně prohlásil: „Jistě budete souhlasit, že žijeme v zajímavé době (…) Nepamatuji si dobu, kdy bychom den co den dostávali nové důvody k obavám. Ne nadarmo se dnes mnozí k tomuto výroku vracejí a dokonce jej označují za čínskou kletbu. Inu, žijeme ve světě, kde se nestabilita a nutnost přizpůsobovat se dynamicky se měnícím podmínkám staly naší každodenní realitou. Každý den dostáváme obrovské množství informací, které musíme zpracovat. Neustále zpracovávat. Současné dění od nás vyžaduje vysokou flexibilitu, ale je to (…) výhradně doménou naší doby? Ne nutně.

Změny byly, jsou a budou

Dá se říci, že zajímavé časy jsou doménou každé generace a že každý člověk žijící na zeměkouli se může kdykoli ztotožnit se změnami. Změna je totiž neodmyslitelnou součástí našeho života a vyžaduje, abychom se jí neustále přizpůsobovali. Přizpůsobování systémové, kdy do sebe všechny stavební kameny zapadají a vzájemně se ovlivňují.

Přizpůsobení systému – klíč ke změně

Ve většině případů se ti, kdo nastavují konkrétní systém, zaměřují především na technologické požadavky a kvalifikaci zaměstnanců. Cíl je vždy stejný – dosáhnout pro podnik ekonomického výsledku.

Personální adaptace – rozvoj kompetencí zaměstnanců

V kontextu lidských zdrojů mohou změny zahrnovat reorganizaci struktury týmů, zavádění nových rolí, pozic a neustálé zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Podniky musí investovat do rozvoje kompetencí svých zaměstnanců, aby splňovaly požadavky měnícího se trhu. Přizpůsobení lidských zdrojů je proto klíčem k udržení konkurenceschopnosti a provozní efektivity.

Technologická adaptace, tj. neustálé držení kroku s inovacemi

Stejně důležité jsou i technologické změny. Podniky by měly neustále investovat do svých technologií, aby nezaostávaly za konkurencí. Zavádění nových IT systémů, automatizace výrobních procesů a investice do nejmodernějších nástrojů se proto stávají nezbytnými pro zvýšení produktivity a udržení konkurenční výhody.

Jsme však schopni se na dané systémy podívat šířeji?

Nezapomínejme, že každý systém podléhá změnám pod vlivem vnitřních i vnějších faktorů. Nejčastěji v průběhu fungování systému dochází k událostem, které konfrontují naše předpoklady s realitou, a tím (…) vznikají konflikty.

Tyto rozpory vznikají, když vnímáme rozdíly mezi přijatou strategií a dosaženými výsledky. V takových chvílích stojí za to se zastavit, analyzovat problém a vlastně najít jeho zdroj. Může se rychle ukázat, že problém je způsoben nedostatkem správné komunikace nebo nepřizpůsobením řešení, která pocházejí z jiných systémů. V takové situaci se vyplatí vrátit se na začátek – pochopit účel, pro který byl systém vytvořen, a napravit rovnováhu. Nezapomeňte však, že dříve či později přijde další fáze, tedy úpravy a další vylepšení. Na celou organizaci se však vždy musíme dívat jako na síť propojených nádob.

Proč je změna nevyhnutelná a někdy rozbíjí naši strukturu jako kostky domina?

Každý systém, který byl vytvořen pro určitý účel, funguje i s jinými systémy. Pokud se v jednom z nich zahájí změna, pak se v blíže neurčeném čase bude muset přizpůsobit i další. Můžete se bránit tím, že – systém přece funguje a plní cíle. To je pravda pro dnešek, ale za několik měsíců nebo let váš systém nemusí být schopen držet krok s ostatními. Proto tvrzení – lepší je nepřítelem dobrého může váš systém nakonec pohřbít.

Vyplatí se proto pochopit závislosti, které existují v celém podnikovém ekosystému. Vždy byste měli být otevřeni širšímu, objektivnímu pohledu a zavádět změny podle zásady – nemůžete zvednout vědro, ve kterém stojíte. Klíčem ke změně je obratná adaptace a otevřená mysl. Změny, které jsou nevyhnutelné.

Máte k nabídce nějaké dotazy?

Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře. Nechcete čekat ? Kontaktujte nás přímo

prodej.kameniva@kopalniaogorzelec.com.pl
+420 722 942 860
+48 757 424 426