Systém tovární kontroly výroby je v souladu s normami EN pro výrobu kameniva. V rámci ZKP jako tým přijímáme veškerá potřebná opatření v souladu s požadavky uvedenými v normách:
EN 12620:2002+A1:2008,
EN13043:2022, EN 13043:2002/AC:2004,
EN EN13242:2002+A1:2007,
EN 13450:2002/AC:2004.

Systém používaný pro dohled nad výrobní technologií v dole Ogorzelec I zahrnuje:
• Kvalifikaci suroviny pro zpracování,
• posouzení technického stavu strojního zařízení používaného na zpracovatelské lince,
• testování výrobků.
Suroviny určené k výrobě kameniva jsou testovány kvalifikovanými pracovníky. Na základě dosažených výsledků zkoušek se rozhoduje o rozsahu výrobního procesu včetně úprav technologie používaného výrobního procesu.
Výroba kameniva se provádí ze suroviny získané z jediného ložiska Ogorzelec I.

Kvalita

Cílem společnosti je řešit problémy našich zákazníků výrobou kameniva nejvyšší kvality.

Naše podnikání je zaměřeno na splnění očekávání, proto si v každodenní práci zakládáme na:

1. Orientaci na zákazníka

Sledujeme trh, nasloucháme našim zákazníkům a snažíme se společně řešit vzniklé problémy. Naše každodenní práce je zaměřena na včasné plnění našich závazků.

2. Vysoká kvalita výrobků

Základem výroby je amfibolit, hornina, která v sobě spojuje širokou škálu použití a nejvyšší fyzikální a mechanické parametry. Vysoká kvalita suroviny a nepřetržité sledování výrobního procesu jsou nejlepšími referencemi pro zákazníky a definují základ ekonomického úspěchu společnosti.

V rámci procesů spojených se získáváním a zpracováním suroviny na kamenivo zohledňujeme vliv na životní prostředí a nejbližší okolí.
v rámci principu udržitelného rozvoje.

3. Neustálé zlepšování

Zlepšování procesů a výrobků je zakotveno v „DNA“ naší společnosti
které se projevuje neustálým dohledem nad každým prvkem výrobního procesu s využitím nejnovějších dostupných technologií a know-how.
Neustálé zvyšování kvalifikace a dovedností zaměstnanců společnosti významně přispívá k udržení vysoké kvality výrobků.

Zavazujeme se k výrobě kameniva v souladu s požadavky norem a neustálému zlepšování systému řízení kvality.

Prosazování zásad politiky jakosti mezi zaměstnanci a spolupracujícími firmami umožňuje společnosti dosahovat stanovených cílů a rozvíjet se.

Vedení společnosti přijímá výše uvedenou Politiku kvality a odpovídá za její plnění.